Myslím, že každý z nás se již  setkal s tímto pojmem a trošku zná, co tento pojem znamená. Jsou to  běžné výrazy z čínské terminologie.

Oba dva jsou tak potřebné v běžném životě. S Yinem a Yangem se setkáváme na každém kroku našeho běžného života. Vyjadřují v podstatě plus a minus. Můžeme si představit obyčejnou baterii, kterou máme v ovládání do televize. Tato baterie by vůbec nebyla funkční, kdyby neměla v sobě energii yin a yang, myšleno plus a mínus.

Tyto dvě energie nám vytvářejí celek, který je tak potřebný k funkčnosti zařízení. Kompletnost této energie vše posouvá k zdárnému výkonu našich spotřebičů, zdraví, vývoji lidstva.

Pokud naše tělo má přemíru Yangu a méně Yinu, tak se cítíme, nervózní, jsme často nemocní, naše komunikace s okolím způsobuje nepohodu a neporozumění.

Pokud naše tělo má přemíru Yinu, můžeme se cítit unavení, bez potřebné energie a chuti do života.

Naše komunikace vázne, býváme často také bez zájmu cokoliv řešit a nechceme komunikovat se svým okolím.

Yin  a Yang = opačná strana

Yin je ženská energie, zahrnuje období klidu, noci, popisuje ho barva černá s bílou tečkou uvnitř, ta je znamením energie mužské, tolik potřebné síly k porodu potomka. Je to ženská energie v jemném obalu s prvkem síly. Proto se dnes již popisuje, že žena je něžná bytost se svou sílou uvnitř. Vyjadřuje podstatu země, nehybnost, rození.

Dále jsou to různé klidové aktivity, jako např. přemítání, myšlenky, vcítění se do druhé bytosti, je to pláč, emocionální pohled na svět. Je to ženský princip vidění světa.

Yang je energie mužská, je to děj, aktivita, reálné myšlení, výkon, prostě realita, uskutečnění. Popisuje ho barva bílá s černou tečkou uvnitř, což znamená ženský princip. Tolik důležitý k otevření se a pochopení  ženské energie. Dnes již známý jako pevný obal mužského těla, vyjadřující sílu bytosti s citlivou duší. Vyjadřuje podstatu nebe, permanentní pohyblivost, změny.

Pod mužský princip spadají aktivity jednání, racionality, rozhodnutí, realizace, prostě reálný skutek. Emoce jsou vyjádření energie, výbušnosti a dominance.

Kdysi se mě zeptal jeden budhistický učenec, co by bylo, kdyby na světě byli jenom muži, já jsem hledala odpověď a nevěděla jsem. On mě řekl, přece by byly jenom války. Potom se mě zeptal, co by bylo na světě, kdyby byly jenom ženy, opět jsem hledala správnou odpověď a on řekl, no byla by spousta nerealizovaných myšlenek. Dala jsem mu za pravdu, vyjádřil úplně přesně, co je Yin a Yang.

Tyto dvě veličiny se prostě doplňují a potřebují. Bez Yinu a Yangu  by nebyla energie, nebyl by posun, svět by ztratil svoji  rovnováhu a člověk své zdraví.